NYHET

Riksdagsbänken arbetar för att driva igenom medlemmarnas vilja

Ett händelserikt riksdagsår lider mot sitt slut.

Göteborgs riksdagsbänk har arbetat aktivt med att skriva motioner utefter de beslut som partidistriktets högsta beslutande församling har fattat.

Under hösten har riksdagens allmänna motionstid varit, det vill säga den period då riksdagsledamöterna kan skicka in förslag till riksdagen. Ett axplock av flertalet riksdagsmotioner som den göteborgska socialdemokratiska riksdagsbänken har motionerat om är följande:

Mattias Jonsson skrev bland annat en motion om att utreda ett förbud mot reklam för fossilbaserade produkter och tjänster i Sverige. Även en motion om att införa ett rättvist och rimligt högkostnadsskydd för elkonsumenterna.

Amalia Rud Pedersen skrev bland annat en motion om att återinföra investeringsstödet och inrätta ett statligt fastighetsbolag för att underlätta bostadssituationen för studenter. Även en motion om att bygga ut hållbar elproduktion för en fossilfri industri i Västsverige.

Johan Büser skrev bland annat en motion om att säkra upp de satsningar på tåg och järnväg som tidigare regering har förberett men den nya regeringen vill stoppa. Även en motion om att värna internationella biståndet så som att behålla enprocentsmålet som nya regeringen vill försämra.

Gunilla Carlsson skrev bland annat en motion om att stärka facket genom utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Även en motion om att förbereda Sverige bättre inför eventuella nya pandemier genom samarbete inom Norden kring beredskapslager och upphandling av vaccin.

Dženan Čišija skrev bland annat en motion om att kontanter i fortsättningen ska vara giltigt betalmedel. Även en motion om att stärka villkoren för att öka tryggheten för konstnärer och kulturarbetare.

Medlemmarna och S-föreningarna är grunden för hela partiet och det är väldigt glädjande att vi har en så levande idédebatt i partidistriktet, med massvis med motioner från representantskapet varje år. Riksdagsbänken ser fram emot ett nytt riksdagsår där medlemmarnas vilja ska drivas aktivt!