Gå till innehåll

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

Rädda välfärden

Göteborgarna ska kunna lita på att välfärden finns där när de väl behöver den. Att man får en för- eller grundskoleplats i närheten där man bor, att man får vård i rätt tid och att man på ålderns höst får den omsorg man förtjänar.

Det duger inte med högerns nedskärningar, dyra marknadsexperiment och utförsäljningar. Det går inte blunda för verkligheten. Välfärdens personal går på knäna med för få kollegor och pressade scheman. Pengarna i skolan räcker inte till för ge extra stöd till unga som riskerar att inte klara skolan eller fånga upp de som hamnat på glid. Vårdköerna är alldeles för långa och fortsätter att växa. Det är nog nu. Det är dags att sätta välfärden först. Att stoppa slöseriet, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården och få stopp på vinstjakt och stök i skolan.

Stoppa slöseriet i välfärden

Privatiseringar, marknadsexperiment, snålbesparingar och en okontrollerad byråkrati har slukat skattepengar som behövs i våra klassrum, i hemtjänsten och på våra sjukhus. Ideologiska fantasier om att välfärden kan styras som vilken konsultbyrå som helst har lett till att allt mer resurser läggs på byråkrati, administration och interna processer. Trots att välfärden fått mer resurser än någonsin tack vara den tidigare S-ledda regeringen, särskilt med extra tillskott under pandemin, är bristen på välfärdspersonal mer akut än någonsin.

Slöseriet med våra gemensamma skattepengar måste få ett slut. Vi ska återta den demokratiska kontrollen över byråkratin och välfärden så att vi får stopp på kostsamma konsulter, växande byråkrati och vinstjakt. Vi vill införa ett byråkratistopp så att politiken får avgöra om fler byråkrater ska anställas eller om fler barnskötare ska anställas.

Därför vill vi:

 • Alltid sätta välfärden först – före dyra privatiseringar och utförsäljningar
 • Anställningsstopp för yrkesgrupper som arbetar med administration och ledningsarbete
 • Verka för mer tillitsbaserad styrning och minska antalet styrdokument markant
 • Stopp för dyra konsulter inom kommunikation och utreda hur stadens kommunikationsarbete kan stärkas med färre kommunikationstjänster.

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över sjukvården och omsorgen

Under många år av högerstyre har den demokratiska kontrollen över sjukvården och omsorgen glidit över i utländska staters och marknadens händer. Dyra privatiseringar och utförsäljningar har gjort att vårdköer har ökat och personalen får springa fortare.

Vi har kommit till en punkt där det är möjligt för plånboken att avgöra din plats i vårdkön istället för ditt behov. Till den punkt att äldre inte får den tid till omsorg som de förtjänar. Det räcker nu. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen så att göteborgarna får bestämma över sin sjukvård och omsorg i Göteborg.

Därför vill vi:

 • Skärpa kontrollen av privata vårdgivare finansierade med skattepengar vad gäller utländskt ägande och sätta stopp för att kunna köpa sig före i kön.
 • Korta vårdköerna genom att satsa mer på den offentliga vården för fler vårdplatser och mer vårdpersonal med högre löner.
 • Avveckla privatiseringen i hemtjänsten och stoppa marknadsexperiment i övriga äldreomsorgen.
 • Bort med minutscheman i omsorgen och mer personal med bättre villkor.

En skola utan vinstjakt och stök

Sveriges unika liberala skolsystem skapar ett marknadssystem i skolan vars själva affärsidé är segregerade skolor och har gjort den mer ojämlik än någonsin. Det finns inget annat land i världen som tillåter fria vinstuttag med skattepengar. Som tillåter olämpliga ägare och religiösa extremister att driva friskolor. Vi vill förbjuda vinstuttag så att kunskap återigen är skolans huvudsakliga syfte och att pengarna går till barnen – inte till vinster. Få ett slut på att friskolor får välja bland barnen.

Återtar vi skolan från marknadens principer kan politiken tillföra resurser till de barn och skolor som behöver det och då kan stöket stoppas med fler vuxna i skolan. Vi kan återigen bygga likvärdiga skolor som ger alla barn jämlika förutsättningar att nå sina drömmar genom utbildning.

Därför vill vi:

 • Förbjuda vinstuttag ur skolan.
 • Mer trygghetsskapande personal i skolan med tydligare befogenheter att ingripa
 • Stärkt elevhälsa och särskilt stöd till elever som behöver det
 • Stopp för dagbarnvårdare i Göteborg
 • Genomföra språklyft i förskolan så att alla kan prata svenska – segregationen ska inte gå i arv
 • Kompetenssatsning för lärare och elevhälsa att upptäcka och hjälpa elever utsatta för hedersförtryck eller kriminella klanstrukturer

Sida uppdaterad 2023-08-08