Gå till innehåll

Representantskapet

Representantskapet är Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling (det kallades tidigare för "distriktskongressen"). Det beslutar om partidistriktets politik och verksamhet. Representantskapet sammanträder regelbundet fyra gånger per år. Vi behov kan representantskapet också sammankallas till ett extrainsatt möte.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem. Ombuden tillträder på partidistriktets årsmöte i april.

Tidigare kallades representantskapet för "distriktskongressen".

Distriktskongress Göteborg

Kommande representantskap

  • Måndag 4 september kvällstid, digitalt representantskap.
  • Lördag 18 november heldag, motionsmöte. Prel motionsstopp 6 augusti.

Tidigare representantskap

Uppföljning av motioner

Uppdaterad 2023-02-14