Vad händer i Kållekärr… och vad borde hända?

Kom och fika och prata med oss om Kållekärrs och Tjörns utveckling!

  • Kommer skolan att vara kvar med en ny skolstruktur?
  • Behövs ett nytt äldreboende?
  • Hotas vårdcentralen av otillräckliga resurser från staten?
  • Är trafiksäkerheten tillfredsställande?
  • Med mera!

Med din röst och dina förslag kan vi ta oss an problemen!

Välkommen hälsar aktiva socialdemokrater i Kållekärrsområdet

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Humlan (bredvid räddningstjänstens lokaler), Kållekärr, Tjörn