Politiskt program 2022 – 2026

Jämtlands län är en fantastisk och alldeles unik del av Sverige. Våra älvar, skogar, sjöar och fjäll lockar varje år mängder av besökare och nya länsbor. Under de senaste åren har flera delar av vårt län vänt en lång trend av utflyttning och minskande befolkningstal.

En utveckling som ska uppmuntras men som också ger våra kommuner och lokalsamhällen delvis nya utmaningar. Bostäder behöver byggas, nya tomter avstyckas, skolor byggas. Samtidigt tampas vissa områden i länet fortfarande med en åldrande och minskande befolkning, ibland i samma kommun som där tillväxten sker. Detta ställer fortsatt hårda krav på välfärdens stundvis knappa resurser.

Ingen annan del av Sverige kombinerar våra vidsträckta ytor med samma vilja att utnyttja hela vårt län till att bo och leva. Det innebär möjligheter men också utmaningar, och kostnader. Det kostar att ha hälsocentraler och skolor nära oss, det kostar att pendla långa sträckor varje dag för att komma till jobbet.

Socialdemokraterna är tydliga med våra prioriterade frågor. Vi ska ta tillbaka kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och knäcka gängen. Vi ska leda klimatomställningen och därmed skapa framtidens jobb. Dessa tre prioriteringar är centrala för vårt land och för vårt län:

Välfärden i vårt län hotas av den privatiseringsvåg som skett de senaste åren. Likvärdigheten hotas när det blågröna styret i regionen sätter upp mål om att sälja eller överlåta hälsocentraler till privata vårdföretag. Den är hotad när alliansstyret i Östersund under största hemlighetsmakeri krattar manegen för Engelska skolans etablering samtidigt som man omkullkastar hela den kommunala skolorganisationen. Vi ska hushålla med våra gemensamma resurser på bästa möjliga sätt, inte låta privatiseringsivern vara styrande. Vi behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden i Jämtlands län och vi ska se till att vår gemensamma välfärd har de resurser den behöver.

Motsättningar mellan grupper av människor är ett hot mot samhällsbygget som så många arbetat hårt för. Segregation och brottslighet är symptom på ett ojämlikt samhälle. Vi ska inte tillåta grupper att ställa sig på sidan av samhället, att välja att inte arbeta och utsätta andra för brott. Oavsett var man är född ska man bidra efter förmåga i vårt län, och få chansen till det.

Vi står mitt i en enorm klimatomställning. Ingen enskild och inget enstaka företag kan ensamt åstadkomma det som krävs, det måste vi göra tillsammans.

Den nyindustrialisering som just nu pågår i norra Sverige är av historiska mått. Tusentals arbetstillfällen skapas genom enorma investeringar i klimatteknik och industri. I Jämtlands län finns det mesta som behövs för att ligga långt fram i klimatomställningen. Vi har god tillgång till förnyelsebar energi, kompetensen som behövs och råvarorna som ska användas. Den gröna omställningen ska tas tillvara även i vårt län. En utveckling som medför investeringar och arbetstillfällen men som också kommer förändra vår och andras bild av norra Sverige.

Gemensamt för dessa tre prioriterade frågor är att de bygger vårt samhälle starkare. För samhället behöver bli starkare. Covid19-pandemin har med all tydlighet visat vilka brister som finns i vårt välfärdsbygge, men samtidigt vad vi tillsammans kan åstadkomma när vi ställer upp för varandra. Samma sak gäller när det europeiska säkerhetsläget nu förändras drastiskt efter Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga angrepp på Ukraina. Samtiden har ställt oss inför en ny uppgift och kräver att vi svenskar samlas. I solidaritet med Ukraina och de som nu flyr landet men också för att bygga vårt eget folkförsvar starkare.

Socialdemokraterna i Jämtlands län aspirerar på att få ta tag i dessa utmaningar och möjligheter. Vi går inte till val på en eller två frågor – vi går till val med en sammanhållen idé om hur vi tillsammnns skapar ett bättre län för alla. I detta politiska program samlar vi de ståndpunkter som vi vet är viktiga för länets invånare. Vissa frågor kan vi påverka direkt i våra kommuner och vår region, andra kräver vårt samarbete med andra och vårt påverkansarbete gentemot regering och riksdag.

Publicerad