Bättre offentliga upphandlingar

Det är viktigt att de miljarder som kommuner och regionen upphandlar för inte går till oseriösa företag. När seriösa företag vinner upphandlingar finns en vinst i att kommunen får tillbaka skattepengar och att invånarna kan få riktiga arbeten med avtalsenliga villkor.

Varje år upphandlar länets kommuner och regionen för miljardbelopp. Dock är det ofta svårt för lokala företag att vara med och lägga anbud. Antingen är kraven ställda på ett sätt som försvårar för små företag att vara med och konkurrera eller så upplevs upphandlingarna svåra och krångliga så man avstår från att delta. Med bättre upphandlingar ökar möjligheterna för att fler företag att delta och därmed ökar chansen att kommun och region får bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Det gynnar konkurrensen och stärker det lokala företagsklimatet.

Det är också viktigt att de miljarder som kommuner och regionen upphandlar för inte går till oseriösa företag. När seriösa företag vinner upphandlingar finns en vinst i att kommunen får tillbaka skattepengar och att invånarna kan få riktiga arbeten med avtalsenliga villkor. Alla tjänsteupphandlingar ska därför ställa krav på schyssta arbetsvillkor, försäkringar och lön. Krav ska ställas på att verksamhetsövergång ska gälla vid ny leverantör. Medarbetare i upphandlade verksamheter ska inte ha otryggare anställningar än andra!

Upphandlingar ska också användas som ett verktyg för att få in fler på arbetsmarknaden, till exempel genom krav på praktikplatser för långtidsarbetslösa. Med andra ord, när offentlig verksamhet drivs av privata/alternativa utförare ska upphandlingsvillkoren vara så lika de offentliga kraven som möjligt, till exempel miljöbilar, kollektivavtalsliknande villkor, heltid med mera.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Bättre offentliga upphandlingar

-       Att alla tjänsteupphandlingar ska ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor, enligt bästa kollektivavtal

-       Att samarbeten mellan företag och offentlig sektor ska präglas av schyssta villkor och trygga anställningar, även för underleverantörer