Idrott och civilsamhälle

Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins fundament. Det består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund, kooperativ, aktionsgrupper och nätverk.

Gemensamt för dessa sammanslutningar är att de har byggts av människor som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen och tillvarata sina intressen.

I länet finns ett starkt föreningsliv att ta vara på och ge möjlighet till utveckling. Här finns föreningar för en mängd olika intressen – pensionärsföreningar, idrottsföreningar, politiska föreningar, föreningar för körsångare och andra kulturföreningar för att nämna några. För att ge alla människor möjligheten att delta i just den förening som faller inom ramen för deras intresse behövs samhällets stöd. Föreningar som arbetar med barn och unga är särskilt prioriterade.

Länets idrottsrörelse är en källa till mycket gott.
Grunden för all föreningsverksamhet och idrottsliga framgångar är det stora och i huvudsak ideella engagemanget hos ledare, utövare och föräldrar. Alla krafter som jobbar för att tvätta de svettiga träningskläderna, samla ihop fotbollarna, sälja bingolotter, köra till cuper, sköta papperen på kansliet. Idrott handlar om mycket mer än resultat och placeringar. Idrottsrörelsen har en fantastisk förmåga att få människor att komma samman trots ekonomiska och kulturella skillnader.

Covid19-pandemin har inneburit stora utmaningar för föreningslivet när cuper, matcher, föreställningar, årsmöten och många andra aktiviteter ställts in. För många har inställd verksamhet också fått allvarliga ekonomiska konsekvenser. En annan konsekvens är att barn och unga inte kommit tillbaka till sin träning eller har inte börjat träna. Särskild uppmärksamhet behöver riktas på föreningslivets förutsättningar att återuppta sin viktiga verksamhet efter pandemin genom extra stöd för att säkerställa återväxten bland barn och unga.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-       Att lyfta fram civilsamhällets aktörer och stärka deras förutsättningar för att engagera medborgare på ideell och frivillig grund

-       Att stödja ungas engagemang i föreningar och organisationer

-       Att prioritera stöd till föreningar och organisationer som arbetar med barn och unga