Jakt

Jakten är en tradition och ett kulturarv i Jämtlands län. För några är tillgången till jakt själva anledningen till att man valt att bosätta sig i länet.

Därför är det viktigt att lokalbefolkningens rätt till jakt värnas. Många älskar att vistas i skog och mark av olika anledningar. Det ställer höga krav på tolerans och hänsyn för att alla ska ges möjlighet till den naturupplevelse som länet kan erbjuda.

Det samlade rovdjurstrycket i länet är för högt! Riksdagen har antagit ett toleransmål som anger att maximalt tio procent av en samebys renar ska förloras till rovdjur. Enskilda samebyar i länet rapporterar förluster långt över detta mål. Förutom att renskötseln drabbas hårt av rovdjurstrycket påverkas människors vardag när man lever nära rovdjur. Därför måste björnstammen reduceras kraftigt och inga nya revir för varg etableras. Tolerensmålet måste efterlevas och rovdjursstammarna behöver regleras utifrån lokala förhållanden.

Intresset för jakt är stort både lokalt och nationellt. Jaktturismen från övriga delar av landet och Europa skapar viktiga arbetstillfällen i länet. Varje år omsätter jakten stora summor och skapar tillväxt för besöksnäringen.

Lokal förvaltning är nyckeln till acceptans hos invånarna. Införande av Viltförvaltningsdelegationerna är bra, men uppdraget behöver tydliggöras och det lokala inflytandet stärkas.

Socialdemokraterna i Jämtlands län ska arbeta för:

-         Att värna lokalbefolkningens tillgång till jaktmöjligheter i länet

-         Att toleransmålet för rovdjur efterlevs

-         En starkare lokal förvaltning av jakt och viltvård