Arbetarrörelsens hyllnings- och blomsterfond

Den 4 maj 1981 bildades Arbetarrörelsens Blomsterfond i Jämtlands län, till förmån för arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i Jämtlands län.
Fonden tillkom efter en motion som antagits av distriktskongressen.

Fondens medel förvaltas av en styrelse på 7 personer som har att besluta om utdelning av fonden.

Bidrag till fonden kan ges som minne av bortgångna eller genom gåvor, insamlingar, donationer mm.
Vill man ha ett minneskort så förmedlas dessa av Socialdemokraternas partidistrikt.

Vid distriktskongressen 1985 ombildades fonden till att även gälla som Hyllningsfond. Där finns särskilda hyllningskort som man kan ge bort vid t ex födelsedagar eller jubileer.
Storleken är som ett vikt A4 utan text på mittuppslaget. Framsidan finns i två varianter, den ena med foto på en röd ros, och det andra är ett barnkort. Korten kostar 50:- kr/st (eller 3 för 100:- kr) inklusive kuvert, och pengarna går oavkortat till fonden.

För den som vill vara med och stödja fonden finns naturligtvis också möjlighet att ge en gåva eller ett anslag utan att det behöver vara bundet till något speciellt tillfälle.

Pengarna som kommer in till fonden ska, som tidigare nämnts, gå till arbetarrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i länet. Använd fonden till minnesgåvor eller vid jubileumstillfällen.

Minneskorten och Hyllningskorten förmedlas av Socialdemokraterna i Jämtlands län, 063-77 80 40, susanne.wanseth@socialdemokraterna.se

Fondens plusgiro är 36 98 31-3, Swish 123 542 70 42