Gruppledare

Våra gruppledare är vårt partis främsta företrädare i nämnder och bolag. Om du undrar över något beslut eller har frågor om nämndens verksamheter. Hör gärna av dig till en gruppledare.

Kommunen är organiserad i både nämnder och bolag.
Alla nämnder och bolag har sitt specifika ansvarsområde medans Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.