Gå till innehåll

Andreas Persson

Andreas Persson är kommunalråd för Socialdemokraterna i Jönköping med ansvar för välfärdsfrågor.

Andreas Persson är kommunalråd för Socialdemokraterna i Jönköping med ansvar för välfärdsfrågor.

Andreas Persson är socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun. Han ansvarar för välfärdsfrågor i Jönköping.

Ansvarsområden: Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor samt kultur- och fritidsfrågor.

Kontaktuppgifter: andreas.persson1@jonkoping.se eller 073-515 50 07