Äldre

Äldre dam på promenad


Att bli äldre är och ska vara något fantastiskt. Allt fler är allt friskare och detta måste vi tillsammans värna och bevara. Vi får i bästa fall mer tid att vara med nära och kära, vi kan lägga mer tid i föreningslivet eller i vissa fall hjälpa andra som har blivit ensamma eller har fått det tuffare i livet. Därför vill vi socialdemokrater att det ska bli lättare för den som är äldre att bidra till samhället. Vi vill utveckla seniorkontakter där äldre hjälper andra oavsett ålder att få någon att prata med.

Därför vill vi arbeta för följande:

 • Arbeta för att öka individens möjligheter att påverka sin ålderdom
 • Tillhandahålla aktivitetskort för seniorer
 • Motverka digitalt utanförskap genom digitala lotsar
 • Fler träffpunkter med möjlighet till umgänge och aktiviteter i alla kommundelar.
 • Lättare att kunna växla sitt boende under tid genom trygghetsbostäder och seniorbostäder
 • Seniorkontakter – stödja föreningslivet i arbete med att bryta ensamhet bland äldre
 • Äldre ska kunna användas som resurs för att öka vuxennärvaron i kommunal verksamhet.
 • Genomföra testverksamhet med äldrecentra med familjecentraler som förebild.
 • Se över systemet med hemtjänstavgifterna för att ge alla större tillgång till hemtjänsten.
 • Öka möjligheten till kulturaktiviteter på kommunala boende både fysiskt och digitalt.
 • Säkerställa tillgång och kompetens i digital teknik på särskilda boende
 • Säkerställa tillförlitlig välfärdsteknik
 • Öka bemanningen och säkerställa personalförsörjningen i verksamheter som riktar sig till äldre
 • Att anställda inom äldreomsorgen ska ha relevant utbildning och att personal som idag saknar det möjliggörs detta.
 • Riktad kompetensutveckling för personalen inom omsorgen
 • Alla som arbetar inom äldreomsorgen ska ha bra språkkunskaper. Personal som saknar detta ska utbildas i svenska.
 • Vård och omsorg ska drivas utan vinstintresse
 • Stoppa minutjakten i äldreomsorgen