En kyrka som tar ställning

En kyrka som tar ställning

I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll, och vi socialdemokrater vill se en öppen kyrka där alla kan delta på lika villkor.

I dag är Svenska kyrkan en samhällsengagerad folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Det senaste året har visat hur viktigt ett hoppfullt budskap är i tider av oro.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka där alla kan hitta sin plats. Detta hotas av partier som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. I en tid där populism och extremism ökar vill vi att Svenska kyrkan fortsätter vara en god förebild som säger ifrån när människovärdet kränks, och som står upp för allas lika värde. En kyrka som enar i stället för att dela.

I dag är Svenska kyrkan en samhällsengagerad folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Det senaste året har visat hur viktigt ett hoppfullt budskap är i tider av oro.

Svenska kyrkan ska vara en kyrka där alla kan hitta sin plats. Detta hotas av partier som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande. I en tid där populism och extremism ökar vill vi att Svenska kyrkan fortsätter vara en god förebild som säger ifrån när människovärdet kränks, och som står upp för allas lika värde. En kyrka som enar i stället för att dela.

Social hållbarhet ska genomsyra Svenska kyrkans arbete

Vi som kristna tror att jorden är Guds skapelse och att vi människor har fått den till låns. Med detta följer ett stort ansvar. Därför är det självklart för oss att kyrkan ska vara en förebild när det gäller arbetet med miljö- och klimatfrågor samt arbetet för en rättvisare värld. Den sociala hållbarheten ska genomsyra Svenska kyrkans arbete.

Tror du, liksom vi, på en öppen folkkyrka som tar ställning?
Tillsammans gör vi skillnad!

Marie Johansson, S-kandidat till kyrkomötet

Publicerad