NYHET

Bekämpa kriminaliteten och bryt segregationen

Vårt arbete med att bekämpa kriminaliteten och dess orsaker handlar om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden.

Vi vill:

  • Bryta segregationen.
    Möjligheten till bra utbildning, meningsfull fritid, ett första jobb och bostad ska ges till alla unga i hela Nacka.

  • Stoppa nyrekryteringen till gängen.
    När en ung riskerar att dras in i kriminalitet ska samhället gripa in snabbt och effektivt genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

  • Skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet.
    Polisens närvaro i Nacka behöver öka. De ska ha den personal och verktyg som de behöver för att bekämpa brott.