Uttalande: Kriget i Gaza måste stoppas

För precis ett halvår sedan valde terrororganisationen Hamas att attackera civilbefolkningen i Israel, på ett brutalt sätt. Hela världen kom samman och fördömde dessa våldshandlingar och stödet för Israel var stort i det globala samfundet. Allt sedan den sjunde oktober 2023 står det dock klart att responsen från den israeliska regeringen och militären varit allt annan än balanserad.

Invasionen av Gaza, som syftade till att utplåna Hamas, har raderat ut det mesta av infrastrukturen som tidigare fanns. Sjukhus har varit militära måltavlor, liksom skolor och bostäder. Gazas befolkning svälter trots att hjälpkonvojer står parkerade bara kilometer ifrån de behövande - Israel släpper inte igenom dem. Brutaliteten i angreppen mot Gazas befolkning drabbar främst den civila befokningen på Gaza och företrädare för olika FN-organ varnar för att det som sker nu är ett folkmord.

Sverige är ett litet land men internationellt har vi haft ett anseende som en humanitär stormakt. Med nuvarande regering kommer det anseendet snabbt på skam. När Gazas befolkning behövde det som mest, drog man in biståndet till UNRWA - den enda organisation som effektivt kan bistå med mat, medicin och sanitär utrustning i Gaza. När Norge står upp för humanitär rätt, tiger den SD-ledda regeringen still. När chansen ges att vara en röst för mänskliga rättigheter, väljer regeringen att inte använda den.

Det är bråttom nu. FN:s säkerhetsråd kräver vapenvila och att människorna i Gaza snabbt ska få förnödenheter och sjukvård. Sverige borde också tydligt och resolut ställa sig bakom säkerhetsrådets krav, genom att öka Sidas finansiering för att stärka civilsamhället i Gaza och övriga Palestina, samt fördöma Israels angrepp på barn och vuxna i Gaza. Sverige ska dessutom verka för att de som misstänks för folkrättsbrott och folkmord ska kunna ställas inför rätta i Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Ett folkmord där det som oftast är de svagaste i samhället som drabbas värst. Barn svälter och dör. De blir utan sjukvård, utbildning och trygghet, i Gaza, som i alla andra krig och konflikter är det barnen som får betala det högsta priset.

Sverige måste med kraft stå upp för att den humanitära katastrof som utspelar sig i Gaza omedelbart måste få ett slut!

Publicerad