Kommunalrådskansliet

På kommunalrådskansliet i Rådhuset jobbar våra kommunalråd och politiska sekreterare med frågor som berör Örebro kommun.

 

Besöksadress: Drottninggatan 9
Postadress: Box 30000, 701 35 Örebro

 

John Johansson

JOHN JOHANSSON

Kommunstyrelsens ordförande
E-post: john.johansson@orebro.se
Tel: 019-21 40 05

 

Jessica Ekerbring

JESSICA EKERBRING

Kommunalråd med rotelansvar för social välfärd
E-post: jessica.ekerbring@orebro.se
Tel: 070-3473833

 

Kemal Hoso

KEMAL HOSO

Kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnad
E-post: kemal.hoso@orebro.se
Tel: 019-21 40 04

 

LINDA SVAHN

Kanslichef
E-post: linda.svahn@orebro.se
Tel: 019-21 40 06

 

JONAS HÅÅRD

Politisk sekreterare, kommunstyrelsen
E-post: jonas.haard@orebro.se

 

ALEKSANDER KJELLGREN

Politisk sekreterare, sociala välfärdsfrågor
E-post: aleksander.kjellgren@orebro.se
Tel: 019-21 40 08

 

ELLEN LEIJEN

Politisk sekreterare, samhällsbyggnad
E-post: ellen.leijen@orebro.se
Tel: 019-21 40 02

 

SANDRA ÖBERG

Politisk sekreterare, kommunikation
E-post: sandra.oberg@orebro.se
Tel: 019- 21 40 07