NYHET

Örebro får fortsatt förtroende som Fairtrade City

Bild på ett par händer som plockar kaffebönor. På bilden står det Örebro kämpar för rättvis handel. I högra hörnet är Socialdemokraternas logga.

Örebro har återigen blivit diplomerad som Fairtrade City, ett fint kvitto på kommunens arbete för rättvis handel. Redan 2007 blev Örebro Fairtrade City och har lyckats behålla diplomeringen varje år sedan dess, vilket visar på ständiga förbättringar.

Örebro var den fjärde kommunen i Sverige som fick diplomeringen Fairtrade City. Den innebär att kommunen engagerar sig för rättvis handel. Kommunen ska kunna visa att den arbetar aktivt, genom val av inköp och informationsinsatser, för att medverka till att odlare och anställda i andra delar av världen får bättre arbets- och levnadsvillkor.

– Vi socialdemokrater accepterar inte att människor inte har goda villkor på arbetsmarknaden i Sverige och självklart ska vi heller inte acceptera det internationellt. Genom att vara en Fairtrade City-diplomerad stad tydliggör vi vår vilja och vårt engagemang att jobba för bättre villkor för alla, säger John Johansson kommunstyrelsens ordförande.

För att behålla sin status som Fairtrade City status krävs ständiga förbättringar vad gäller inköpen av etiska, alltså rättvist producerade, varor inom kommunens upphandling samt utbudet i butiker och även en aktiv informationsspridning om Fairtrade.

Produktmärkningen Fairtrade syftar till ekonomisk och social utveckling samt ökad miljöhänsyn och ett viktigt kriterium är att de mänskliga rättigheterna har respekterats under produktionen av varorna. Fairtrade City-konceptet lanserades i Sverige år 2006. Diplomeringen har funnits sedan år 2000 och i dag finns cirka 800 Fairtrade Cities globalt.

Vi tycker att trots en pandemi har Örebro kommun återigen lyckats bli diplomerade som Fairtrade City. Arbetet med att öka handeln med rättvisa varor i kommunen fortsätter. Vi siktar på att bli ännu bättre och även 2023 uppfylla kriterierna.

I Sverige finns idag 47 Fairtrade Cities och Örebro är en av dem. Även Region Örebro län är diplomerad och är en av tre regioner som är diplomerad. Det lägger en grund för ett bra samarbete mellan kommuner och region.