NYHET

Framtidsbild för Hampetorp presenteras

Bild på bilfärja och på bilden finns en logga i högra hörnet Starkare tillsammans och Socialdemokraternas ros

I Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde har Hampetorp identifierats som en strategiskt viktig plats för att tillgängliggöra Hjälmaren som ett attraktivt besöks- och rekreationsområde. Nu finns ett förslag framtaget för Hampetorps framtidsbild, med utvecklig av strandpromenad, färjeläge, aktivitetsområde och bebyggelse.

Hampetorp är en tätort i Örebro kommun med nära läge till Hjälmaren och natur med ett aktivt civilsamhälle och fritids- och föreningsliv. I ett förslag presenteras nu en framtidsbild för Hampetorp med olika fokusområden för utveckling, som är en del i en större satsning som görs för hela Hjälmaren.

– Hampetorp har ett bra strategiskt läge vid Hjälmaren med vackra omgivningar och natur. I den framtidsbild som nu presenteras hoppas vi kunna bidra till en framtid för området som ger en mer levande och attraktiv plats för boende, företagare och besökare i området och för Hjälmaren, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Strandpromenaden i Hampetorp föreslås bli ett mer sammanhållet stråk mellan camping och småbåtshamn, till färjeläget och naturreservatet, med ökad vattenkontakt, orienterbarhet och mötesplatser. Hamnområdet föreslås få en ny pir och promenadbrygga med restaurangbyggnad samt möjlighet till mindre kiosker med pop-up försäljning och aktiviteter. Stranden föreslås bli mer tillgänglig med lekfulla inslag samt nya soldäck, fler grillplatser, ny sittyta och vinterpaviljong vid volleybollplanen samt förbättrade gångstråk.

Vidare föreslås även nya kvarter med bostadsbebyggelse för att skapa ett mer varierat bostadsutbud i Hampetorp med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. I förslaget finns två etappindelningar, men också möjliga framtida utbyggnadsområden på lång sikt. Etapp 1, nära Hjälmaren, föreslås utvecklas med cirka 60 sjönära bostäder och plats för förskola. Etapp 1 och 2 skulle tillsammans kunna innebära 250 nya Hampetorpsbor. Bostadskvarterens gårdsytor presenteras med fokus på aktiviteter, lek, möten, odling samt gångvägar som binder samman kvarteren och resten av Hampetorp.

Civilsamhälle, näringsliv och andra offentliga organisationer har genom ett samarbete kommit fram till förslaget. Genom att öka Hampetorps attraktivitet för boende och besökare kan även Hjälmarens attraktivitet som besöks- och rekrea­tionsområde som helhet stärkas. Framtidsbilden är ett översiktligt långsiktigt förslag som kommer att kräva fortsatt arbete när det gäller genomförande och prioritering. Konkreta åtgärder kommer att kräva separata budgetbeslut. Samverkan med övriga aktörer är också en viktig del för arbetets gång framåt.

http://www.orebro.se/download/18.6f498dad1817fe96fe814c/1655719692730/Framtidsbild Hampetorp.pdf Länk till annan webbplats.