Skriv en motion

En motion kan behandla en politisk fråga där den som skriver motionen vill få partiet att ta ställning i en viss riktning.

Det kan handla om att förtydliga eller förändra partiets politik i något avseende eller förändra partiets organisation. Du kan börja med att skriva ner dina tankar, när du tycker att du har fått med allt som du vill kan du börja skriva motionen. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen som du vill ska behandlas.

 • Rubrik
  Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 • Bakgrundsbeskrivning
  Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet
 • Ditt förslag (motivering)
  Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.
 • Att-satser
  Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen du ger till partiet och också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom representantskapet beslutar om varje ”att-sats” för sig.

Exempel: Jag föreslår därför representantskapet besluta: Att alla typer av kostnader, små som stora, inom den svenska skolan avskaffas. Att Socialdemokraterna ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

 • Avslutning
  Du ska avsluta din motion med att skriva ort, datum och underteckna med namn.

När du är klar med din motion ska du skicka in den till socialdemokraternas partiexpedition i Örebro kommun; orebro@socialdemokraterna.se med rubriken ”Motion – (Rubrik för motionen).

Kongressmotioner inför partikongressen 2021 skickas in senast den 11 oktober 2020

Exempel på motion