Vår styrelse

Här kan du se vilka som har blivit valda till att leda det Socialdemokratiska partiet i Örebro kommun. Våra Socialdemokratiska föreningar skickar varje år representanter till ett årsmöte för att välja styrelse.

Text

Ordförande
Carina Oskarsson

Vice Ordförande
John Johansson

Kassör
Joakim Carlsson

Facklig ledare
Madelene Vikström

Studieorganisatör
Britt Öhman

Medlemsansvarig
Unnur Tryggvadottir Nordell

Ledamöter
Per-Erik Andersson
Ellen Leijen
Azra Prepic
Erika Svanström
Viktor Tullgren

Ersättare
Max Klarvik
Sairan Aziz Ahmmad
Magnus Talbäck
Dag Bergqvist
Lukas Östlund