Örebro kommuns budget för 2025

Gemensamt ansvar för framtidens Örebro - Kommunledningen i Örebros övergripande strategier
och budget för 2024 med plan för 2025-2027

Bild på framsidan av av Örebro kommuns budget för 2025