Tre prioriterade områden

Vi har tre prioriterade områden som vi går till val på 2022. Landsbygden, barn och unga samt äldreomsorgen.

Piteå ska vara en kommun där det är lätt att ta sina första steg in i vuxenlivet för att vi ska få medborgare som mår bra och vågar satsa på sina drömmar och förverkliga dem. Hela kommunen behöver känna samhörighet och entusiasm inför framtiden därför är det viktigt att landsbygden känner att hela kommunen hör ihop. Dom som behöver äldreomsorgen är även dom som har byggt upp vår välfärd. Då är det vårt ansvar att se till att den fungerar nu. Det handlar om respekt för våra äldre.

LANDSBYGDEN

Landsbygd eller stad, vår kommun ska vara naturligt sammanbunden

Alla som bor här ska känna att Piteå kommun är deras kommun, oavsett om du bor i landsbygd eller stad. Du ska känna att vår kommun är till för alla. Det handlar om tillgänglighet, såväl om infrastruktur som grundläggande välfärd.

Vi vill:

 • Bygga mer på landsbygden. Det behövs flerbostadshus, kollektivboende och trygghetsboenden i hela kommunen.
 • Utveckla kollektivtrafiken med anropstrafik för att öka bussresandet utanför centrum.
 • Satsa på säkra gång- och cykelvägar som binder samman hela kommunen.
 • Bygga ut bredband med fiber i hela kommunen.
 • Flytta fler samhällstjänster närmare landsbygden genom att införa servicepunkter.

BARN & UNGA

Trygghet både i skolan och på fritiden för alla unga i Piteå

I Piteå ska alla unga ha en god grund att stå på och lämna grundskolan med fullständiga betyg. Kommunen ska vara till för dem och deras röster ska tas på allvar, det är så vi skapar en meningsfull fritid.

Vi vill:

 • Se till att läxhjälp finns att tillgå för alla barn i kommunen.
 • Erbjuda en mötesplats för motordrivna ungdomar och skapa fritidsgårdar i hela kommunen.
 • Erbjuda gratis dans- och musikskola för alla barn och unga.
 • Anställa fler vuxna i skolan för att skapa trygghet för eleverna och
  ge lärare de bästa förutsättningarna för att utföra sitt jobb. 

ÄLDREOMSORGEN

En trygg kommun att bli gammal i där man åldras med värdighet

Piteå är till för dess medborgare och vi Socialdemokrater värderar jämlikhet högst. Din bakgrund, ditt kön, storleken på dina föräldrars plånbok - ingenting av dessa saker ska spela roll när kommunens resurser fördelas.

Vi vill:

 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen.
 • Anställda i äldreomsorgen ska kunna höja sin kompetens på arbetstid.
 • Säkra tillgången av sjuksköterskor med särskild kompetens på sjukdomar som drabbar äldre, på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården.
 • De som behöver omsorg ska ha rätt att möte personal med bra språkkunskaper, den personal som behöver ska kunna läsa
  svenska på arbetstid.