NYHET

475 medarbetare ska bort från SUS

Den styrande treklövern meddelade tillsammans med Sverigedemokraterna att styrelsen för Skånes universitetssjukhus har för avsikt att minska personalstyrkan med cirka 475 medarbetare.

Exempelbild

En konkret plan för hur det ska gå till kommer att arbetas fram och vårdpersonal kommer att omfattas av neddragningen. Orsaken anges vara det stora ekonomiska underskottet som för 2024 bedöms överstiga en miljard kronor. Socialdemokraterna i sjukhusstyrelsen är kritiska mot förslaget.

–Det är orimligt att minska personalstyrkan på SUS samtidigt som vårdköerna är långa och bara var femte cancerpatient får vård i tid. Det är tydligt att de styrande högerpartierna tappat kontroll över utvecklingen och det kommer att gå ut över patienter och vårdpersonal, säger Mattias Olsson (S), som är andre vice ordförande i sjukhusstyrelse SUS.

På styrelsemötet redogjordes det också för hur tillgängligheten inom cancervården utvecklats på sjukhuset under 2023. Enbart 20 procent får vård inom uppsatta tidsramar, vilket är en minskning sedan året innan då 22 procent fick vård i tid.

– Högerpartiernas lågskattepolitik i Region Skåne har nått vägs ände. Det går inte att ta ut lägre skatt än övriga landet och samtidigt förvänta sig samma vård. Läget på Skånes universitetssjukhus visar att det inte går ihop, fortsätter Mattias Olsson (S).