Nyheter

  • Fortsatt förtroende för Anna Nikula som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås.

    Ett enhälligt årsmöte valdes Anna Nikula till ordförande för Västerås arbetarekommun på 2 år. Utöver valet av Anna till ordförande valde partiet också nya ledamöter till styrelsen. I samband med årsmötet genomförde partiet och dess medlemmar en insamling för jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien. Västerås arbetarekommun samlade totalt ihop 20 100 kr som kommer skänkas till Röda Korset.
  • Västeråsmajoritetens budget för 2023

    Västeråsmajoriteten har presenterat sitt budgetförslag för 2023: ”Det offentliga har ett extra stort ansvar i svåra tider. Vi i Västeråsmajoriteten är redo att ta det ansvaret och ser vår första budget som en bra början för att trygga en stabil utveckling av Västerås”, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.