Ett Socialdemokratiskt Västerås

Vi vill se ett starkare Västerås med mer resurser till skolan och välfärden. Västerås ska vara en modern stad som bygger på sammanhållning och solidaritet. Det är så vi skapar ett tryggare Västerås. I detta häfte kan du ta del av våra fokusområden för mandatperioden 2022-2026.

 

Vi vill tydliggöra vad vi vill fortsätta med de kommande åren men också vilka nya satsningar vi vill genomföra.

Det vi ser är att vi måste stå starka i våra värderingar, stå för det som i hjärtat känns rätt och som också bekräftas av vetenskap och erfarenhet. Både som enskild människa och som parti måste vi fortsätta att stå upp för jämställdhet och jämlikhet.

Socialdemokraterna har haft förtroendet att vara med och styra kommunen under lång tid. Det ger erfarenhet men också möjlighet att stanna upp, reflektera och utvärdera. Ett exempel är den segregation som finns i vår stad och där finns mycket kvar att göra. Vi förstår att den framtida kommunen behöver nya innovativa lösningar och vi behöver i viss utsträckning göra saker på ett annorlunda sätt för att nå vår vision om ett bättre Västerås för alla.

Vi är ett parti som har modet att se att vi inte alltid behöver göra mer, utan annorlunda. Visionen är ett hållbart Västerås, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. För att nå dit krävs nya tankar, nya vägar och mod att prova och genomföra det vi ser som nycklar till att nå visionen. Hållbarhet kräver att många tar ansvar och gör sin del. Det innebär också att alla inte kan göra allt. Alla ska inte heller göra allt, vi ska göra det vi är bäst på. Att göra saker tillsammans – kommun, region, näringsliv, civilsamhälle och universitet – möjliggör utveckling och nya vägar framåt