Råby

Bild för Råbys valprogram

 

Vi socialdemokrater i Råby kommer att jobba för:

  • En ny F-6-skola
  • En vårdcentral till Råby
  • Trevligare utemiljö vid Råby C varit bra. Då tänker vi lekplats, något för äldre barn, något för vuxna etcetera.
  • Vi vill utveckla Råby C
  • Råby behöver fler samlingslokaler
  • Trösklarna till föreningslivet behöver bli lägre för barn och unga. Det kostar för mycket att vara med.
  • En del aktiviteter i idrottshallen i Råby C bedrivs utan att barn och ungdomar från Råby medverkar. Kanske initiera något med föreningar som gör att de bjuder in ungdomar från den stadsdel de har sina träningar i. Segregationen minskar inte bara för att ungdomar från andra delar av Västerås tränar på Råby. Råbyungdomarna behöver bjudas in.