Vår styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerås har sedan årsmötet i mars 2024 följande sammansättning:

Anna Nikula, ordförande
anna.nikula@socialdemokraterna.se

Kjell Henriksson, kassör

Alexandra Mentzas, facklig ledare

Lena Söderberg, vice ordförande och sekreterare

Abdullahi Abukar Muddei, medlemsansvarig

Anton Tysklind, ledamot

Lena Burström, ledamot

Peter Denno, studieledare

Siban Sarhan, ungansvarig

Karin Hjärpe, ersättare

Joakim Grenblad, ersättare

Karolina Myllergård, ersättare

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerås