NYHET

Medlemsutbildning i maj

Vill du bli del av någonting större? Vill du lära dig mer om Socialdemokraternas historia, organisation och politik? Nu söker vi deltagare till vår medlemsutbildning steg 1. 

13 -14 maj anordnar Socialdemokraterna i Västmanland sin Medlemsutbildning steg 1 på Socialdemokraternas partiexpedition, Stora gatan 36, Västerås.

Utbildningen ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskaper om vår organisation, ideologi och historia. Vi vill erbjuda dig att delta medlemsutbildning för att diskutera aktuell politik, lära dig mer om partiet och för att träffa andra medlemmar och förtroendevalda.

Partidistriktets handledare Per-Olov Rapp och Daniel Pettersson håller i två utbildningsdagar tillsammans med företrädare från länets olika hörn. Dagarna innehåller förutom intressanta utbildningspass med diskussioner och grupparbeten även fika och lunch.

Schemat för helgen är:

Lördag 13/5:

8.30 – Fika, presentation

10.30 – Ändamålsparagrafen

12.00 – Lunch

13.00 – Arbetarrörelsens historia, facklig-politisk samverkan

15.00 – Grundläggande ideologi

17.00 – Avslut

Söndag 14/5:

8.30 – Fika och reflektion

9.30 – Ledarskapsidén

10.30 – Mötesteknik

12.00 – Lunch

13.00 – Vår organisation och det parlamentariska systemet

14.00- Från folkhem till nutid

16.00 – Avslut

Anmäl dig senast 8/5 till camilla.runeras@socialdemokraterna.se, först till kvarn gäller då antalet platser är begränsat.