Nyheter

  • Städa upp marknadskaoset

    De senaste decennierna har marknadens behov satts före medborgarnas samtidigt som samhället dragit sig tillbaka. Vanligt folk har fått ta konsekvenserna när skolan och vården försämrats och när central samhällsservice inte längre fungerar som den ska. Vi socialdemokrater pekar nu ut en ny riktning för Sverige. Där vi gör upp med marknadsmisslyckanden. Så att samhället fungerar – och finns där för dig.