NYHET

Nytt regemente i Kvarn

Ett nytt regemente med plats för omkring 350 värnpliktiga soldater och cirka 100 officerare. Det är vad vi föreslår ska förläggas vid Kvarn, strax norr om Borensberg.

Exempelbild

Förslaget finns med i Socialdemokraternas nationella skuggbudget. Det skulle stärka det svenska försvaret och samtidigt ge åtskilliga arbetstillfällen i Östergötland.

– Det säkerhetspolitiska läget i Europa har helt förändrats sedan Ryssland inledde sitt angreppskrig mot Ukraina, säger Johan Andersson, socialdemokratisk riksdagsman från Motala och ledamot i försvarsutskottet.

Satsningen kräver förstås att nya logement och övriga personalutrymmen uppförs och vi ser en möjlig byggstart för detta någon gång under 2025.