En levande region med fler jobb

 

Målet för vår regionalpolitik är ett hållbart och attraktivt Östergötland med goda livsvillkor för alla.

Pandemin har medfört att vissa förordar en omfattande överföring av makt och befogenheter från lokal och regional nivå till staten. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Demokrati kräver närhet mellan invånare och beslutsfattare. Däremot finns det skäl att se över arbets- och ansvarsfördelning inom områden som krisberedskap, samarbetet mellan kommunernas äldreomsorg och regionernas ansvar för sjukvården, den fortsatta digitaliseringen inom välfärd och utbildning och kompetensförsörjningen för både näringsliv och välfärdssektorn.

Vår uppfattning är att nyckeln ligger i bättre regionalt samarbete mellan regioner, statliga myndigheter, universitet, näringsliv, kommuner och civilsamhälle. Bättre samarbete kan också skapa en gemensam kraftsamling för att ännu bättre utnyttja regionens potential.

Läs vårt regionalpolitiska program i sin helhet här. Pdf, 964.4 kB.