Gå till innehåll

Representation

Vi har två ordinarie ledamöter och två ersättare i kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter Bodil Ström bodilc.strom@gmail.com Anette Jellve anette.jellve@gmail.com

Ersättare Inger Jerstedt Ahl och Bernt Hofström

KYRKORÅDET Ordinarie ledamot Bodil Ström bodilc.strom@gmail.com Ersättare Anette Jellve anette.jellve@bredband.net

Kyrkogårdsutskottet Bodil Ström bodilc.strom@gmail.com

Fastighetsutskottet Anette Jellve anette.jellve@bredband.net