Vår kultur- och fritidspolitik

Satsa på ungdomsidrotten och en
kulturskola alla har råd med

Kultur- ch fritidsaktiviteter alla har råd med
Vi vill erbjuda alla barn och ungdomar en trygg och meningsfull fritid där bristen på pengar aldrig blir ett hinder för att idrotta eller gå en kurs på Kulturskolan.


Vi ser att det finns ett stort intresse bland kommunens invånare i alla åldrar att leva ett aktivt liv och ta del av kultur och natur. Danderydsborna är fysiskt aktiva i alla åldrar och en stor andel barn och unga deltar regelbundet i organiserade träningar och föreningsaktiviteter. Det är fantastiskt, en stor vinst för folkhälsan, samhället och individen, och något vi ska värna om. Vi vill öka stödet till idrottsföreningar och föreningar som bedriver kulturverksamhet och säkerställa att det finns lokaler och ändamålsenliga anläggningar.


Danderyd har idag Sveriges högsta avgifter till Kulturskolan. Det tycker vi är orimligt. Socialdemokraterna vill därför sänka avgiften kraftigt och erbjuda gratis hyra av instrument.

För oss är det självklart att ha kvar Danderyds fyra bibliotek. Vi vill utöka verksamheten vid våra skolbibliotek och att Kulturskolan får mer resurser för att återigen kunna bedriva undervisning i Danderyds skolor.


Många av kommunens idrottsanläggningar är i behov av upprustning och det råder stor brist på halltider. Vi Socialdemokrater ser behovet av mer träningsytor och vill bygga en ny idrottshall, gärna i Enebyberg. Vi ser också behovet av en uppvärmd inomhusfotbollshall avsedd för alla de hundratals Danderyds ungdomar som spelar fotboll flera dagar i veckan året runt.
Fotbollshallen ska ersätta den mindre RM-hallen vid Danderyds gymnasium som saknar uppvärmning.

Mörbybadet är en viktig social plats för många Danderydsbor och om kommande Danderyds barn ska ha någonstans att lära sig att simma behöver vi omgående börja planera för ett nytt badhus. De kommande åren behöver Mörbybadet renoveras för 15 miljoner kronor bara för att hålla i kommande tio år innan det har bedömts att det måste rivas. Det är ett obegripligt slöseri med Danderydsbornas skattepengar att inte planera för ett nytt badhus.


Det är också viktigt att det finns goda förutsättningar att bedriva idrott utanför föreningslivet. I Danderyd ska det finnas goda möjligheter för allmänidrott i alla åldrar för att stimulera motion som bidrar till ökad folkhälsa. Vi ska ta väl hand om våra skidspår och Edsviken ska plogas för skridskoåkarna. Våra uppskattade motionsspår ska vara välskötta och väl skyltade liksom ridspåren. Sjö- och strandbaden ska vara tillgängliga och det ska finnas möjlighet för våra invånare att vinterbada.


Krafttag mot drogmissbruk och psykisk ohälsa
Vi behöver ta krafttag mot den psykiska ohälsan och drogmissbruket bland unga genom ökade resurser till elevhälsa, Ungt fokus och genom att öka samarbetet med polis, föräldrar och skola. Det handlar både om att begränsa tillgången till drogerna och att stärka motståndskraften hos ungdomarna.


Vi ser behovet av fler fritidsgårdar och vikten av att kommunens barn och unga ska ha nära till en fritidsgård oavsett var i kommunen de bor. Vi var starkt kritiska till den moderatledda majoritetens nedläggning av den populära fritidsgården Pavven i Djursholm och vill att Pavven snarast återöppnar sin verksamhet.


Ge fler möjligheter till sommarjobb
Ett sommarjobb kan vara ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Idag erbjuder Danderyd runt 70 sommarjobb år kommunens ungdomar, det är betydligt färre än i de flesta andra kommuner. Vi vill dubbla antalet sommarjobb.