NYHET

S i Göteborg tog avstamp mot ett viktigt och händelserikt år

Exempelbild

Nästan 200 socialdemokratiska ombud samlades på lördagen på Lindholmen Conference Center för att hålla årsmöte och välja partivänner till en rad partiinterna uppdrag, dela ut hedersmedaljer, lyssna på partisekreteraren med mera.

Under dagen valdes ledamöter till partidistriktets styrelse, ordförande för facklig-politiska utskottet, revisorer, ombud och ersättare till västsvenska representantskapet, ledamöter till valkommittén (som lägger förslag på partivänner att representera partiet i politiska uppdrag) och valberedning (som lägger förslag på partivänner till partiinterna uppdrag). Alla val följde de förslag som lagts. För att se vilka de var klicka här för att komma till möteshandlingarna.

Under mötet delades Tage Erlanders hedersmedalj ut till Julio Abréu och Kerstin Billmark till rungande applåder från de drygt 200 närvarande socialdemokraterna. Denna medalj delas ut av partistyrelsen till partivänner som haft uppdrag för partiet i mer än 30 år.

Julio Abréu och Kerstin Billmark tar emot Tage Erlanders hedersmedalj.

Den pågående tragedin i Gaza uppmärksammades genom en insamling till Olof Palmecenter vars generalsekreterare var på plats och talade. Totalt renderade insamlingen i 24 610kr till förmån för de nödställda i Gaza.

Under dagen antogs verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse samt en rad rapporter.

Partiet befinner sig mitt i en EU-valrörelse vilket inte minst uppmärksammades när partisekreteraren Tobias Baudin intog scenen med ett anförande som spände från syrliga hockeyreferenser från Luleåsupportern Baudin till partiets fastslagna inriktning att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över samhällsviktiga sektorer från marknaden, till EU-valet och nödvändigheten av att skicka politiker som vill ta tag i vår tids många och stora utmaningar till EU-parlamentet snarare än sverigedemokrater och andra högerpopulister som vill försvaga och splittra.

Partisekreterare Tobias Baudin talar.

Efter mötet knackade ett femtiotal socialdemokrater tillsammans med Baudin dörr på Lindholmen för att föra budskapet vidare.

EU-valsdörrknackning efter avslutat årsmöte.