Valkommittén

Valkommittén föreslår kandidater till valsedlar och personer till politiska förtroendeuppdrag inom kommun och region.

Vill du nominera en partivän till ett politiskt förtroendeuppdrag? Klicka då på knappen nedan. Kom ihåg att partivännen måste vara tillfrågad!

Valda ledamöter till och med 2028
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Cristina Vasilie
Susanne Sillberg Ligander
Ulf Johansson

Valda ledamöter till och med 2027
Henrik Nilsson, vice ordförande i valkommittén
Christer Gustafsson
UllaKarin Näslund
Vincent Siekkinen Franzén
Oscar Linde Svedestad

Utsedda ledamöter t o m 2024
Mattias Jonsson, från partidistriktets styrelse
Kristofer Bergman, från facklig-politiska utskottet
Aslan Akbas från kommunstyrelsegruppen
Andreas Hektor från regionfullmäktigegruppen

Ansvariga ombudsmän
Sebastian Ghafari, sekreterare och förste ombudsman
Eva Olofsson, bisittare och ansvarig för förtroendevalda

Sidan uppdaterad 2024-05-07