VÅRA TRE PRIORITERADE OMRÅDEN

Ikon för 18.46061409177d7ef93033642d

Landsbygden

Trygghet oavsett var du bor. Det handlar om tillgänglighet, såväl om infrastruktur som grundläggande välfärd.

Ikon för 18.46061409177d7ef930336426

Barn och unga

Din bakgrund, ditt kön, storleken på dina föräldrars plånbok – detta ska inte styra hur resurser fördelas.

Ikon för 18.46061409177d7ef93033642b

Äldreomsorgen

En trygg kommun att bli gammal i. För att kunna åldras i trygghet och med värdighet.

VÅRT LOKALA HANDLINGSPROGRAM

Vårt Piteå kan bättre

Piteå är en fantastisk kommun. Vi har landsbygd, vi har skärgård och vi har en stadskärna som tillsammans ger livskvalitet, avkoppling och puls. Hela kommunen behöver därför känna samhörighet och entusiasm inför framtiden.

Vi socialdemokrater tror att en stark välfärd är grunden för allt. Genom en demokratiskt styrd välfärd ser vi till att samhällets gemensamma resurser fördelas så att det är till gagn för alla i hela kommunen, inte bara ett fåtal.

Välfärd ger en trygg och välmående befolkning, och med en stark arbetsmarknad skapas förutsättningar att utveckla idéer.

När alla som kan arbeta har ett arbete får vi dessutom resurser att stärka välfärden ytterligare. Det är ett smart system, där alla bidrar efter förmåga och tar del av välfärden efter behov. För vi vet aldrig om det nästa gång är en själv som behöver de skyddsnät vi gemensamt bidrar till i samhället.

Vårt handlingsprogram ser vår kommun som en helhet vilket inkluderar både landsbygd och stad. Därför har vi inte skrivit särskilda avsnitt för de olika delarna utan att handlingsprogrammet gäller för alla i vår kommun.

TIDIGARE HANDLINGSPROGRAM

Valprogram till kyrkofullmäktige 2021 – 2025

Här kan du läsa får valprogram, se våra kandidater och läsa mer om vår politik.

Handlingsprogram 2019 – 2022

Läs vårt handlingsprogram från valet 2018