NYHET

Välkommen på medlemsutbildning

medlemsutbildning

Helgen 12-13 november kl. 8.30-17.00 ses vi på partiexpeditionen, Stora gatan 36 i Västerås

Vi vill erbjuda dig att delta i vår medlemsutbildning steg 1 för att diskutera aktuell politik, lära dig mer om partiet och för att träffa andra medlemmar och förtroendevalda. Socialdemokraternas medlemsutbildning ska ge varje medlem förutsättningar att stärka sina kunskaper om vår organisation, ideologi och historia.

Anmäl dig senast 8/11 till camilla.runeras@socialdemokraterna.se

Antalet platser är begränsat och det är först till kvarn som gäller