NYHET

Moderaternas prisökning blir verklighet

Under januari 2023 verkställdes det Moderatledda styrets beslut att höja avgiften på tandvård. Även Sverigedemokraterna röstade för avgiftshöjningen. Förslaget belastar vanligts folks ekonomi i en redan ansträngd tid.

Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig höjningen. Västmanland har haft en helt unik princip där Folktandvården och Specialisttandvården varit de enda offentligt drivna tandvårdsorganisationer som följer de nationella referensprislistorna. På så vis har kostnaderna för patienterna kunnat hållas nere. Ökningen som nu genomförs innebär att Västmanland frångår de nationella referensprislistorna med 3%.

Idag är det redan dyrt att gå till tandläkaren, vilket gör att många vuxna faktiskt låter bli. Något som riskerar att drabba inte bara den egna hälsan men också plånboken rejält när du tillslut tvingas att gå till tandläkaren. Det finns idag betydande skillnader i tandhälsa mellan olika socioekonomiska grupper och vi ser också att munhälsan ofta är sämre hos grupper med lägre utbildningsnivå och lägre inkomster. Samtidigt är andelen som söker vård lägre i dessa grupper på grund av höga egenavgifter inom tandvården.

Att Moderaterna frångår referensprislistan drabbar den enskilda patienten med en direkt prishöjning. Kollar vi till andra regioner som gjort den här förändringen så har priserna fortsatt stiga markant över tid.