NYHET

Distriktskongress 2023

Under lördagen 22 april anordnades Socialdemokraterna i Västmanlands årliga kongress på Thor Modéen Teatern i Kungsör. Kongressen har utvecklat ny politik och valt en ny styrelse. Kenneth Östberg valdes på nytt till partidistriktets ordförande.

 

- Jag ska göra mitt bästa för att förvalta förtroendet och ser fram emot att göra jobbet tillsammans med alla gamla, nya och framtida medlemmar, säger Kenneth Östberg.

 

Kongressen enades dessutom bakom följande uttalande:

För att bygga ett starkt samhälle där vi håller ihop behövs nya jobb och en stark energiproduktion

När vi går mot lågkonjunktur är trygga arbetstillfällen med schyssta villkor det som kommer säkra framtidens välfärd. Västmanland har en stark industri med världsledande företag i alla delar av länet. Vi socialdemokrater vill att det ska fortsätta så även i framtiden.

Den gröna omställningen ger oss chans till många spännande etableringar i länet, många nya jobb och att på riktigt vara en del i lösningen på klimatkrisen. Men det kräver att det i Västmanland finns rätt kompetens och tillräckligt mycket elenergi för den elintensiva produktionen.

Idag råder brist både på rätt kompetens och på tillräckligt mycket energi i vårt län. Vår självförsörjningsgrad på elenergi är bara drygt 30% och i framtiden kan vi inte längre förlita oss på el från norr, när de nya industrierna där behöver all energi som produceras.

Västmanland har goda möjligheter att bli en vinnare i den gröna omställningen och vi socialdemokrater tänker göra det som krävs. Fattar vi rätt beslut kommer vi även i framtiden vara en plats för utveckling och nya tekniska lösningar.

Socialdemokraterna i Västmanland vill nu enat ta på sig ledartröjan och visa att vi menar allvar med att kunna erbjuda den kompetens och den elenergi som behövs.

Vi kommer söka svar på hur vi tillsammans med företagen kan öka utbildningsmöjligheterna för framtidens jobb och hur vi genom ekonomiska incitament kan få fler att säga ja till vindkraftsetableringar i vårt län. Jobben och välfärden behöver vi alla. Den som säger ja till elproduktion ska också kunna erbjuda en vinst för närboende och kommunen i sin helhet.

Vi kräver att regeringen ökar anslagen till nödvändiga utbildningsplatser och möjliggör för ny fossilfri energiproduktion på ett sätt som blir hållbart för alla inblandade parter.

Vi sluter härmed upp bakom devisen att göra det som krävs för att Västmanland ska vara framtidens ledande industrilän.