NYHET

Sjukvårdskris

Vi är bara i början av Ulf Kristerssons sjukvårdskris

Exempelbild

Sverige står inför en växande sjukvårdskris, och debatten

om dess framtid har blivit mer polariserad, särskilt med Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag om att minska de statliga medlen till sjukvården.

En särskilt bekymmersam konsekvens av de föreslagna nedskärningarna är de aviserade minskningarna av statsbidragen till hälso- och sjukvården. Dessa minskningar förväntas leda till betydande underskott inom sektorn, vilket kommer att ha en direkt påverkan på vårdens kapacitet och resurser.

Den redan befintliga utmaningen med långa vårdköer kommer att förvärras, och personalen kommer att ställas inför en ännu större arbetsbörda.

Västmanland och Sveriges övriga regioner behöver en betydande ökning av resurser för att upprätthålla en kvalitativ sjukvård, men regeringens budget erbjuder endast en bråkdel av det som krävs. Regeringens satsningar är långt ifrån tillräckliga. Trots påtryckningar från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är regeringen mer intresserad av skattesänkningar för höginkomsttagare än att satsa tillräckligt med resurser för sjukvården.

Vi Socialdemokrater kräver omedelbara åtgärder och satsningar för att förhindra att läget försämras ytterligare och en ännu djupare kris. Genom att satsa på sjukvården och andra välfärdsområden kan Sverige fortsätta bygga en nation där högkvalitativ och jämlik sjukvård är en rättighet snarare än en lyx.

Det är dags för regeringen att vakna upp och agera innan situationen blir ohållbar för invånare, vårdpersonal och patienter.

Ulrika Spårebo (S), Kenneth Östberg (S), Karolina Myllergård (S)