NYHET

Nationell sjukvårdskris

Statsministern backar nu från sitt vårdlöfte när Sverige befinner sig i en nationell sjukvårdskris. Det går inte att lita på vad Ulf Kristersson säger och svenska folket kommer nu att få ta konsekvenserna.

Sverige har en nationell sjukvårdskris. Läget i vården är det värsta sedan 1990-talet när SD-regeringen inte gett de pengar som krävs. Regionerna tvingas genomföra stora nedskärningar och i dag kan vi inte vara säkra på att vi får en god vård när vi som mest behöver den.

SD-regeringen har tvingat fram sjukvårdskrisen eftersom de inte har prioriterat vården i sina budgetar.

I partiledardebatten i TV4 i början på februari lovade statsminister Ulf Kristersson att lägga en budget som ”kommer se till att det inte sägs upp människor i den svenska sjukvården”. Patienter, fackförbund, regioner och vårdanställda över hela landet har krävt att Kristersson lever upp till sitt löfte, och undrat när kommer pengarna? Socialdemokraterna har krävt svar från regeringen om det givna löftet.

I Region Västmanland märks konsekvenserna av den nationella sjukvårdskrisen tydligt. Med varsel som sprider sig över många regioner, måste även det moderatledda styret i vår region agera.

Beslutet att dra ner på 100 tjänster är ett smärtsamt steg för att hantera den ekonomiska pressen och hade kunnat undvikas. Trots löften från regeringen om att skydda jobben inom vården, ser vi nu hur verkligheten ser annorlunda ut.

Ulf Kristerssons hantering av vårdkrisen får också andra konsekvenser, såsom nedläggningen av medicinakuten i Köping, vilket riskerar både personalflykt och ökar avståndet till livsviktig vård för västmanlänningarna.

Statsministern backar nu från sitt vårdlöfte. Det går inte att lita på vad Ulf Kristersson säger och svenska folket kommer nu få ta konsekvenserna. Svenska folket kommer få vänta längre på vård och möta mer stressade läkare och sjuksköterskor som inte har tid. Det kommer att bli svårare att få hjälp när man blir sjuk. Personal kommer att sägas upp och vården bli sämre.

En statsminister får inte vara så opålitlig i en så här allvarlig fråga. Vi Socialdemokrater kräver att regeringen gör en total genomlysning av den nationella sjukvårdskrisens konsekvenser. Det behövs en samlad bild av hur de nedskärningar regeringen tvingar fram drabbar svenska folket.

Vi kräver även att SD-regeringen kommer med konkreta besked om vilket stöd sjukvården kommer att få.

En statminister ska stå för den politik som den för, ta ansvar för sitt agerande och stå för de konkreta besked den ger till svenska folket. Det är självklarheter för oss Socialdemokrater.

 

Lena Johansson (S), riksdagsledamot

Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot

Olle Thorell (S), riksdagsledamot

Kenneth Östberg (S), regionråd i opposition

Ulrika Spårebo (S), regionråd i opposition

Karolina Myllergård (S), regionråd i opposition