NYHET

Sverige ska göra Nato starkare och säkrare

Våren 2022 beslutade Sverige att ansöka om Natomedlemskap. Den militära alliansfriheten var länge en grundsten i säkerhetspolitiken och bidrog till fred och stabilitet. Rysslands olagliga invasion av Ukraina i februari 2022 förändrade den säkerhetspolitiska situationen och utmanar folkrätten och hela Europas säkerhet.

När den socialdemokratiska regeringen skickade in Natoansökan gjordes det för att det var det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet. Eftersom Sverige skulle befinna sig i ett känsligt läge fram tills att vi blev medlemmar så skaffade S-regeringen säkerhetsförsäkringar från flera Natoländer innan ansökan skickades in.

Nu tar vi steget in i Nato. Det är ett välkommet besked och kommer att stärka förmågan att försvara vår frihet och demokrati.
Sverige uppfyller med marginal de krav som ställs på Natomedlemmar och kommer göra Nato starkare och säkrare. Det nordiska samarbetet kommer att fördjupas, vilket stärker säkerheten i Norden och Nato. Därtill har Sverige en kompetent befolkning, en högteknologisk försvarsindustri och moderna militära styrkor med hög skicklighet.

Vi har tydliga ambitioner med vårt medlemskap. Här är följande viktigt:

1. Sverige ska bidra med stark militär förmåga. Vi ska fortsätta att bygga ett trovärdigt och folkligt förankrat totalförsvar; en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande. Anslagen till det militära försvaret ska nå 2 procent av BNP. Vi vill att staten ska hjälpa den svenska försvarsindustrin att öka sin produktion.

2. Vi ska bidra till att bygga ett starkt nordiskt försvar som stärker avskräckningsförmågan i Natos norra hörn. Nu när hela Norden ingår i samma försvarsallians ska vi ytterligare fördjupa det redan existerande nordiska försvarssamarbetet. Skandinavien ska ses som en operativ enhet. Det innebär att planeringen och uppgifterna byggs upp så att de olika militära krafterna samordnas och grupperas så effektivt som möjligt inom ramen för Natos samlade planering.

Medlemskapet väcker också frågan om svensk trupp vid baser i andra Natoländer.

Sverige avgör själva om vi ska bidra. Vi anser att Sverige ska vara en konstruktiv allierad, och ha en operativ beredskap för trupp i samtliga delar av Nato.

3. Vi ska fortsätta vara en stark röst för nedrustning, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi står bakom hela Natos politik som består av en kombination av militära förmågor, inklusive kärnvapenavskräckning. Sverige ska inte ha kärnvapen eller permanenta Natobaser på svenskt territorium i fredstid. Sverige ska fortsätta vara en stark röst för kärnvapennedrustning och icke-spridning.

Vi blir medlemmar i en tid då auktoritära krafter är på frammarsch. Inget land är vaccinerat. Vi går med i Nato för att bättre kunna försvara vår demokrati och suveränitet. Vårt öppna samhälle, där vi har friheten att fatta våra egna beslut, gemensamt bygga det samhälle vi vill ha och vara de vi är.

Det ska vi fortsätta värna här hemma, och fortsätta stå upp för i omvärlden.

Peter Hultqvist (S), försvarspolitisk talesperson

Lena Johansson (S), ledamot i riksdagens försvarsutskott