NYHET

Sverige och EU går till val den 9 juni

Det är mycket som står på spel när Sverige och EU går till val den 9 juni. Vi befinner oss i en osäker tid som präglas av krig i vår närhet, gränsöverskridande gängkriminalitet och ekonomisk oro. Nu mer än någonsin behövs stabilitet, sammanhållning och långsiktiga lösningar.

Europa har den gångna tiden drabbats av flera olika kriser – migrationskris, pandemi, klimat-förändringar, energikris och ett fullskaligt invasionskrig. USA går mot ett presidentval med ett möjligt resultat som ytterligare kan öka konfliktnivån. Europa står i ett avgörande skede av historien. I tider av kris och osäkerhet krävs ökad sammanhållning i Europa, för Sverige och det svenska folkets bästa.

Högerextremister, populister, och etablerade traditionella högerpartier vill göra vår europeiska samanhållning svagare. Om de lyckas väl i detta val den 9 juni hotas den enighet som har varit särskilt viktig för att stödja det ukrainska folket och lösa våra gemensamma kriser. Tvärtom behövs mer europeisk sammanhållning som kan säkerställa vår gemensamma säkerhet, vårt välstånd och vår frihet.

I Västmanland har vi också sett hur vi drabbats av den våldsamma gängkriminaliteten, där skjutningar i våra bostadsområden gör vardagen skrämmande för vanligt folk. Det förändrade klimatet har också påverkat oss. I slutet av förra sommaren drabbades både Sala och Västerås av massiva vattenflöden och översvämningar. Centrala delar av städerna stod under vatten, människors hem svämmades över och vi ser fortfarande konsekvenserna av översvämningarna på landsbygden och inom våra gröna näringar.

Västmanland är ett tungt exportlän. Vår industri är starkt beroende av att handeln med den största marknaden, det vill säga EU, får fortsätta stabilt. Det är en förutsättning för jobben och våra invånares grundtrygghet.

Sverigedemokraterna har sagt att om de får chansen tänker de göra allt för att skrota den Gröna Given, EU:s lagstiftningspaket för klimatet. Det vore förödande inte bara för klimatet utan också för industrin i vårt län. Svensk industri, och särskilt i Västmanland, är nyckeln i den gröna omställningen. Klimatomställningen är alltså inte bara bra i sig, den är också bra för svenska och västmanländska jobb och arbetstagare. Industrin vill ha och behöver långsiktiga förutsättningar.

I denna oroliga omvärld vill vi socialdemokrater att Europa ska stå för ökad - inte minskad - stabilitet, säkerhet och styrka. Vi socialdemokrater kommer stå upp för det svenska folkets intressen i EU, rikta in våra ansträngningar för att lösa akuta samhällsproblem, skydda hushållens ekonomi och värna om vår gemensamma säkerhet. Vi vill öka samarbetet för att långsiktigt värna klimatet och miljön.

Det är nu avgörande att ta ställning för en politik för ökad trygghet för det svenska folket. EU-valet den 9 juni handlar om att bygga stabilitet och säkerhet. På så sätt kan vi hålla ihop och göra vår kontinent till en plats som präglas av demokratiska värderingar och en hållbar miljö där våra barn och barnbarn kan växa upp i.

Carin Lidman (S), kandidat till EU-parlamentet
Staffan Jansson (S), kommunstyrelsenordförande Västerås
Catarina Pettersson S), kommunstyrelsenordförande Hallstahammar
Per Ågren, kommunstyrelsenordförande Köping
Amanda Lindblad (S), kommunstyrelseordförande Sala
Åsa-Märta Sjöström (S), kommunstyrelseordförande Fagersta
Mikael Peterson, kommunstyrelsenordförande Kungsör
Johanna Odö (S), kommunstyrelseordförande Norberg
Göte Sandin (S), gruppledare Surahammar
Andreas Silversten, gruppledare Arboga
Lena Lovén Rolén (S), gruppledare Skinnskatteberg