NYHET

Enhetlig OB-ersättning oavsett yrkesgrupp

Exempelbild

Det är beklagligt att se att återigen väljer det moderatledda styret i regionen att inte tillhandahålla Kommunals medlemmar samma OB-ersättning som Vårdförbundets medlemmar har. Detta skapar en ojämlikhet som inte bara är orättvis, utan som också underminerar själva idén om en enhetlig och rättvis arbetsmiljö.

Att erbjuda samma OB-ersättning för alla yrkesgrupper är inte bara en fråga om rättvisa, det handlar också om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är väl dokumenterat att en enhetlig OB-ersättning gör det lättare för arbetsgivare att attrahera och behålla kompetent personal. Varför skulle vissa yrkesgrupper anses ha mindre obekväma arbetstider än andra? Arbetstidens obekvämlighet är inte beroende av yrke, och därför bör OB-ersättningen vara likvärdig oavsett yrkesgrupp.

Det är hög tid för det moderatledda styret tillsammans med Sverigedemokraterna att inse vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Inte någonstans har SD visat att de är emot att yrkesgrupper som jobbar sida vid sida borde ha samma OB-ersättning utan de sluter upp bakom styret. Istället för att splittra arbetsgrupper genom att ge olika förmåner åt olika yrkesgrupper, borde regionstyret aktivt engagera sig i en dialog med personalen för att förstå vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla

Att ignorera denna grundläggande princip om rättvisa och attraktivitet som arbetsgivare är inte bara oansvarigt, det är också skadligt för hela regionens arbetsmiljö och välmående. OB-ersättningen ska vara lika för alla, det är en grundläggande rättighet som alla arbetstagare förtjänar att få.

Ulrika Spårebo (S), regionpolitiker