Nyheter

  • Billigare och ökad elproduktion

    Vi socialdemokrater från Västmanland vill se en utbyggnad av elnätet, ökad effekt i hela landet och en snabbare utbyggnad av bland annat vindkraft.