Uttalande: Staten måste bättre möta upp den Gröna omställningen i Norr

Nyindustrialiseringen, den gröna omställningen, är inte någon sorts kul kuriosa. Utan det är på blodigt allvar. Industrins omställning till fossilfria processer gäller den svenska industrins konkurrenskraft och därigenom gäller det svenska jobb och hela landets välstånd. Det är därför helt nödvändigt att samhället, inte minst staten, svarar upp mot de behov omställningen kräver i form av infrastruktur, el, bostäder, kompetensförsörjning och annan samhällsservice.

Klimatförändringarna är på riktigt och de pågår för fullt. Men SD tror inte att omställningen är nödvändig. De motarbetar den på alla sätt de kan och hotar på så sätt både klimatomställningen och hela landets välstånd. Regeringen som för ett drygt år sedan gav fluffiga löften om en strategi för norra Sverige, har än så länge inte presenterat något annat än en klimathandlingsplan som missar alla klimatmål och som har totalsågats av Klimatpolitiska rådet.

Men medan regeringen bromsas av SD:s klimatförnekelse och tillväxtmotstånd ökar vi i Norrbotten och norra Sverige tempot. När hela världen letar lösningar på omställning bort från det fossila visar vi vägen framåt mot det gröna och hållbara. Och många världsledare kommer hit för att se, förstå och lära av hur vi arbetar i hela samhället för att ligga i framkant. Det är dags för regeringen och SD att erkänna det som sker med industrin i norra Sverige som en nationell angelägenhet och agera på följande tre områden.

Kompetensförsörjning. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens i Norrbotten är så allvarlig att det riskerar att bli skadligt för Sverige. Det saknas kompetens inte bara inom industrin utan inom i stort sett samtliga branscher. Det behöver därför tas fram en nationell kompetensförsörjningsplan och ett flyttbidrag behöver återinföras när flyttlassen nu ska gå norrut.

Infrastruktur och bostäder. Dubbelspår på Malmbanan hela vägen mellan Luleå och Narvik är en nödvändighet. Norrbotniabanan behöver byggas hela vägen till Luleå. Elinfrastrukturen behöver byggas ut, vägarna måste förbättras och mycket mer. Åtgärder måste komma på plats så att bostadsbyggandet kommer igång igen.

Kommunklivet – riskdelning i det offentliga. Kommuner och regioner som tar ett stort ansvar för den gröna omställningen måste få ekonomiskt stöd genom statsbidrag och kreditgarantier. Enskilda kommuner och regioner kan inte bära hela risken för det som krävs för industrins omställning. Staten måste bära sin del av denna nationella angelägenhet. Framtida etableringar riskerar annars att hamna i andra länder som vågar satsa för att attrahera världsledande industrier och det ser vi är på väg att hända i och med framflyttade positioner i länder som USA, Kanada, Tyskland och Frankrike. Detta duger inte om Sverige ska fortsätta vara världsledande inom ny grön teknik och vara en industrination av rang.

För att snabbare kunna leverera hållbar tillväxt, välstånd och lösningar på klimatförändringarna måste investeringarna från den nationella nivån öka. Vi i norr kör på i ett så högt tempo som vi bara kan men så länge SD får sin vilja fram riskerar hela omställningen att gå om intet. Det kan få förödande konsekvenser för svenska jobb, svensk ekonomi och svenskarnas välstånd.

Publicerad