Region Norrbotten

Socialdemokraterna ingår under mandatperioden 2023-2026 i en majoritetsledning tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet, för Region Norrbotten. I spetsen har vi våra regionråd Anders Öberg och Camilla Friberg.

 

EU

Regionen Norrbottens insatser ska bidra till att skapa förutsättningar för ett attraktivt och växande län. Resurserna ska fördelas efter behov och bidra till en jämlik regional utveckling, en god hälsa och vård på lika villkor för länets invånare. Verksamheterna ska vara demokratiskt styrda och finansieras gemensamt över skattsedeln.

När resurserna inte räcker för att tillgodose samtliga behov ska medborgarna med störst behov få del av insatserna först. Det innebär solidaritet mellan medborgarna och bidrar till en ökad trygghet för norrbottningarna.

Vi har en samstämmighet i synen på den generella välfärden och att det är de faktiska behoven och inte efterfrågan eller betalningsförmåga som skall styra fördelningen av våra gemensamma resurser. Det svenska sjukvårdssystemet med skattefinansiering och lika tillgång till vård efter behov och en demokratisk styrning kommer vi att slå vakt om.

Vår ambition är att samla breda majoriteter bakom större beslut som fattas av strategisk karaktär. Det är viktigt att länets medborgare känner sig representerade i regionens beslut. Partierna kommer att ansvara för en gemensam politisk beredning av de ärenden som ska avgöras.

Publicerad

Undersidor