Uttalande: Vi rustar och bygger ett robust Norrbotten

Det har nu gått mer än två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga och olagliga invasion av Ukraina. Varje dag har vi följt Ukrainas försvar av sitt land, sin suveränitet och sin rätt att leva i demokrati och frihet. Ukrainas kamp är också Sveriges kamp. Därför måste vi stötta Ukraina och vi måste också rusta upp beredskapen i vårt eget land.

För närvarande arbetar alla myndigheter, kommuner och regioner intensivt med att stärka beredskapen. Samtidigt står vi inför en nationell sjukvårdskris till följd av regeringens passivitet och brist på förmåga att tillhandahålla nödvändiga ekonomiska resurser. Denna situation har uppstått i en tid då vi måste hantera konsekvenserna av inflation, vilket har medfört betydande kostnadsökningar och samtidigt höga krav på att prioritera beredskapsarbetet. Regeringen har prioriterat resurser till den statliga nivån för att bygga upp beredskap, men mycket lite till kommuner och regioner.

Med tanke på Norrbottens geografiska läge behöver vår region rustas mer än många andra regioner för att ha beredskap att kunna hantera konsekvenser av möjliga krig och katastrofer i vår närhet. Kommunerna behöver ekonomiskt stöd i att bygga beredskap skaffa sig beredskap att fortsätta kunna utföra sitt omfattande uppdrag. Sjukvården kommer att behöva både ha tillgång till fler sjukhus och hälsocentraler som kan bedriva mer verksamhet i skyddade lokaler. Tyvärr har vi sett i de pågående krigen att inte ens sjukhusen fredas.

Behoven som uppstår av NATO-medlemskapet, tillsammans med det ökade militära fokus och det strategiska läget på Nordkalotten för Norrbotten, kommer att kräva omfattande upprustning av både infrastruktur och samhällsservice. Detta bör vara av nationellt intresse för att säkerställa försvaret av Sverige och dess invånare samt för att trygga tillgången till naturresurser, energiförsörjning och metaller som utgör grunden för kapacitetsbyggande, ekonomiskt välstånd och nationell säkerhet för Sverige. Vi Socialdemokrater i Norrbotten riktar därför en uppmaning till regeringen att i sitt fortsatta beredskaps- och totalförsvarsarbete prioritera resurser till kommuner och regioner.

Publicerad