Om oss

Matris över vår organisation

Socialdemokraterna är ett stort parti, och har en stor partiorganisation. Som medlem eller medborgare kan det vara svårt att få en överblick. I det här avsnittet försöker vi förklara hur de olika delarna i organisationen hänger ihop. Från den lokala socialdemokratiska föreningen till partikongressen och partistyrelsen med det verkställande utskottet.

De socialdemokratiska föreningarna och klubbarna är partiets bas. Där sker det lokala politiska arbetet, studier och kampanjarbetet. Föreningarna i ett större område samlas i arbetarekommuner, som är partiets lokala huvudorganisation på kommunnivå. Arbetarekommunerna är i sin tur samlade i partidistrikt. Partidistrikten är partiets regionala organisationer. Partidistrikten bildar tillsammans partiets riksorganisation.

Vi är 1000 partimedlemmar – i Örebro kommun – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna.

I den lokala S-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga S-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. Vill du vara med?

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och som medlem finns det massor av intressanta aktiviteter att delta i. Utbudet av verksamheter varierar mellan våra S-föreningar. Du väljer själv vad du vill delta i, eller så hittar du på egna idéer utifrån ditt eget engagemang.

Så funkar vår organisation:

Medlem

Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppgdrag, eller själv bli vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

S-Föreningen

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir också medlem i en Socialdemokratisk förening. I Örebro kommun finns det 41 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.
Länk till våra S-föreningar >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetarekommunen

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Partidistriktet

Alla arbetarekommuner samlas i ett partidistrikt som i de flesta fall omfattar ett län. De 26 partidistrikten har ansvar för politiken i landstinget/hela regionen. Partidistriktets medlemmar väljer en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i landsting och riksdag.

Länk till Partidistriktet >> Länk till annan webbplats.

Kongressen

Kongressen är Socialdemokraternas högsta beslutande organ. Den består av 350 ombud som väljs av medlemmarna. På kongressen bestäms de riktlinjer som Socialdemokraterna i kommun, landsting och riksdag sedan utvecklar förslag ifrån. Mellan kongresserna är det partistyrelsen (som väljs på kongressen) som beslutar i de viktigaste frågorna.

Våra sidoorganisationer

S-kvinnor Länk till annan webbplats., HBT-S Länk till annan webbplats., SSU Länk till annan webbplats., S-studenter Länk till annan webbplats. samt Tro och Solidaritet Länk till annan webbplats. är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/ha en riktning i sitt engagemang och deras vänner.

Publicerad