NYHET

Klart med fortsatt rödgrönt styre i Region Västerbotten

Nu står det klart att den rödgröna majoriteten i Region Västerbotten fortsätter styra tillsammans de kommande fyra åren.

- Vi har haft ett gott samarbete de senaste fyra åren och ser fram emot att fortsätta arbeta för att Region Västerbotten ska vara en attraktiv region där man vill leva och bo och att vi kan fortsätta att utveckla vården i hela länet, säger Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande och regionråd.

Överenskommelsen innehåller bland annat fyra prioriterade områden: personalfrågor, ekonomiska förutsättningar, primärvård samt barn och ungas psykiska hälsa och utgör grunden för den riktning regionpolitiken ska ta under kommande mandatperiod.

Den rödgröna majoriteten har 39 av regionfullmäktiges totalt 71 mandat.

- Det är väldigt glädjande att vi har fått fortsatt förtroende av väljarna och att vi kan fortsätta vårt samarbete med S och MP. Men vi vet också att vi har en tuff tid framför oss, inte minst med tanke på det blåbruna nationella styret, säger Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet.

Regeringsskiftet påverkar regionen, även om Västerbotten som region har en självständig och fri bestämmanderätt samt styrs av en rödgrön majoritet. Staten reglerar och styr kommuners och regioners verksamhet genom lag, förordning och föreskrifter samt beslutar om statsbidragen som ska betalas ut till regionerna.

- Vi ser fram emot att jobba för att utveckla och förbättra regionen för våra medborgare kommande fyra år. Vi vet att de närmaste åren kommer att vara ekonomiskt kärva och då gäller det att ta hållbara beslut, säger Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet.

Totalt fem regionråd

Det är de tre regionråden Peter Olofsson (S), Jonas Karlberg (V) och Emma Lindqvist (MP) som har ingått överenskommelsen.

Därutöver har Socialdemokraterna ytterligare två regionråd: Anna-Lena Danielsson med ansvar för hälso- och sjukvård och Rickard Carstedt med ansvar för regional utveckling.

Mer information:

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande samt regionråd
peter.olofsson@regionvasterbotten.se
070-250 05 41

Jonas Karlberg (V), regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet
jonas.karlberg@regionvasterbotten.se
070-725 49 19

Emma Lindqvist (MP), regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet
emma.lindqvist@regionvasterbotten.se
073-914 04 19